Meie missioon

Kvaliteet – see pole loosung, vaid meie töötamise stiil. Koos meie klientidega aitame seda stiili välja töötada.Firma tegevuse objektiivne analüüs, eesmärgiga töötada välja uued meeskonna töö ideed, mis aitavad kaasa firma turupositsiooni kindlustamisele.

Meie tiim

Firma Saibo Personalikoolitus OÜ loodi aastal 1996. Firma asutajaks ja tegevjuhiks on Aleksander Plotkin (Ph.D). Firmas töötab 3 konsultanti, kes omavad laia praktilist kogemust tootmisjuhtimise alal.Oma töös järgime printsiipi “Kes veab, sel veab”, mis praktikas tähendab pikaajalist ning põhjalikku tööd kliendiga.On teada, et “kurat istub tühise asja sees”. Seda inglise vanasõna järgides kõrvaldame koos klientidega probleeme, mis on seotud firma arengustrateegiaga, personali motivatsiooni, kvaliteedijuhtimise ning muude juhtimise aspektidega.

Meie tugevad küljed

Arvame, et oleme tugevad mitte ainult sellistes juhtimisotsustes, mis aitavad vastata küsimusele mida teha, vaid ka otsustes, mis lahendavad küsimuse kuidas seda teha ning milliseid juhtimismehhanisme konkreetse ülesande lahendamisel rakendada.